EREVITA otvorila investičné pozície

Added: 9.10.2019 20:45:36 Views count: 1005

09 October 2019

Atraktívny pokles cien akcií z historických maxím ...

EREVITA otvorila investičné pozície

EREVITA identifikovala atraktívne investičné príležitosti v technológiách s revolučným potenciálom naprieč sektorom obnoviteľných zdrojov energie a upriamuje na ne pozornosť čitateľov na BLOGu webovej stránky EREVITA. Na začiatku septembra 2019 otvorila vlastné investičné pozície na akciách CLIMEON (Nasdaq First North Premier) a CENTRICA (London Stock Exchange). Každá z týchto dvoch spoločností v súčasnosti prechádza iným životným cyklom. Spoločnosť CLIMEON, startup, rozvíja svoje prvé komerčné projekty, zatiaľ čo CENTRICA, zrelý energetický gigant, sa transformuje na energetickú spoločnosť budúcnosti. V obidvoch prípadoch spoločnosť EREVITA využila atraktívny pokles cien akcií so strednodobým až dlhodobým očakávaním rastu.

Všetky informácie uvedené na webovej stránke a sociálnych sieťach spoločnosti EREVITA sú iba našim vlastným názorom a nevyjadrujú investičné odporúčanie.

CLIMEON - Hot water into electricity

CENTRICA - Energy future is decentralized

Slovenské preklady článkov NEWS nájdete tu.

Slovenské preklady článkov BLOG nájdete tu.

Chcem si otvoriť vlastný reálny účet v Saxo Bank (prepnite si želanú jazykovú verziu, alebo nás kontaktujte)

Ak ste rozhodnutý/á otvoriť si osobný účet, alebo firemný účet, dovoľte nám odporučiť vás ako nového klienta. My môžeme získať štandardnú províziu a vy odopovede na vaše otázky a pomoc

Discussion

(0 comments)

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details