CLIMEON: Budúcnosťou udržateľnej energie je tepelná energia

Added: 30.10.2019 23:01:04 Views count: 997

30 October 2019

Svetový líder v premene nízkoteplotného tepla na čistú elektrinu ...

CLIMEON: Budúcnosťou udržateľnej energie je tepelná energia

Spoločnosť Climeon vyrába tepelné energetické systémy, ktoré premieňajú odpadové teplo a geotermálne teplo na čistú elektrinu. Tento švédsky dodávateľ inovatívnych technológií, bol ocenený cenou Bloomberg New Energy Pioneer Award v roku 2018.

Tepelný proces:

Systém Climeon Heat Power, využívajúci princípy organického Rankinovho cyklu, ale pri oveľa nižších úrovniach tlaku, využíva teplotný rozdiel medzi horúcou a studenou vodou na výrobu čistej elektriny. Tento proces je v skutočnosti pomerne jednoduchý.

Zdroj tepla:

Odpadové teplo a geotermálne teplo tvoria jeden z najväčších zdrojov energie na svete a dnes sú veľmi málo využívané. Systém tepelnej energie Climeon využíva tento zdroj energie na výrobu čistého a spoľahlivého základného napájania 24 hodín denne, 7 dní v týždni - nezávisle od poveternostných podmienok.

Technológia:

Modul Climeon je založený na technológii ORC, ktorá v krátkom čase využíva horúci zdroj - vysoký tlak - a studený zdroj - nízky tlak - na riadenie toku, ktorý vyrába elektrinu.

Každý modul sa skladá z:

 • Výparníka, ktorý prenáša teplo do vnútornej pracovnej tekutiny
 • Balíka turbínových generátorov na premenu tepelnej energie na elektrickú energiu
 • Chladiacieho systému, ktorý prenáša teplo z modulu do okruhu chladiacej vody

 Neporovnateľná účinnosť:

Tepelné elektrárne Climeon sú navrhnuté tak, aby maximálne využívali nízkoteplotné teplo a môžu pracovať dvojnásobne efektívnejšie, ako iné nízkoteplotné riešenia. Je to kvôli konštrukcii jednotky, ktorá využíva nízky tlak, čo umožňuje:

 • aby všetky komponenty a príslušenstvo boli malé, čo má za následok kompaktnejšiu konštrukciu a nižšie celkové náklady
 • menej energie potrebnej na čerpanie, čo má za následok vyšší čistý výkon
 • väčší tlakový pomer nad turbínou

Patentovaná technológia:

Vlastné komponenty modulu boli navrhnuté špeciálne pre proces Climeon. Špecifickosť umožňuje optimálnu účinnosť, integráciu a spoľahlivosť.

Škálovateľné modulárne riešenie:

Použitie štandardizovaného riešenia spoločnosti Climeon zaručuje spoľahlivosť, konkurencieschopnosť nákladov a rýchle nasadenie. Inštalovaný výkon je ľahko prispôsobiteľný od 150 kW. Modularita umožňuje systému Climeon škálovať podľa dopytu a dostupnosti. To umožňuje jednoduché pilotné projekty, ktoré sa dajú ľahko rozšíriť, aby sa plne využilo všetko dostupné teplo. Moduly môžu byť nakonfigurované buď sériovo alebo paralelne, aby optimálne využívali zdroj tepla.

Flexibilita:

Vďaka modulárnemu dizajnu je možné jednotlivé jednotky prepnúť do režimu offline bez potreby vypnutia celého stanovišťa, čo maximalizuje jeho dostupnosť. Moduly môžu byť dodané podľa potreby, premiestnené na použitie na inom mieste alebo dokonca opätovne predané.

Chytrá automatizácia:


Riadenie a cloudová služba spoločnosti - Climeon Live, zaisťuje, že každá prevádzka je čo najvýhodnejšia. Monitorovaním výroby a následnou analýzou v cloude dokáže Climeon Live doladiť prevádzkové parametre a dokonca zabezpečiť preventívnu údržbu.

Climeon Live ponúka niekoľko kľúčových výhod:

 • NEPRETRŽITÉ MONITOROVANIE
 • INFORMÁCIE V REÁLNOM ČASE
 • AKTUALIZÁCIE AUTOMATICKÝCH SOFTVÉROV
 • PROAKTÍVNA ÚDRŽBA
 • INTEGRÁCIA NA MIERU (Zákazníci môžu integrovať riešenie spoločnosti Climeon do svojich existujúcich riadiacich a monitorovacích systémov pomocou rozhrania API na programovanie aplikácií Climeon Live.)
 • CLIMEON "ŽIVÁ MAKETA"

www.climeon.com

Video v anglickom jazyku nájdete tu

Slovenské preklady článkov BLOG nájdete tu.

Ak rozmýšľate o obchodovaní s akciami firiem, tu si môžete vyskúšať bezplatný Demo účet, alebo aj otvoriť reálny účet v Saxo Bank

Ak ste rozhodnutý/á otvoriť si osobný účet, alebo firemný účet, dovoľte nám odporučiť vás ako nového klienta. My môžeme získať štandardnú províziu a vy odpovede na vaše otázky a pomoc

 

Discussion

(0 comments)

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details